ฝากปล่อยเช่า

ชื่อ (*)

นามสกุล (*)

โทรศัพท์ที่ทำงาน

โทรศัพท์มือถือ (*)

Email (*)

Line


สะดวกติดต่อผ่านทาง (*)  โทรศัพท์บ้าน Line โทรศัพท์มือถือ E-mail


โครงการ (*)

ห้อง (*)

บ้านเลขที่ (*)

ชั้น (*)


ข้อความ ((กรุณาระบุข้อความต้องการของท่านเบื้องต้น)

Payment Condition

1. Must be paid 2 months Deposit and 1 month advance
2. Electricity 5 baht/unit
3. Water supply 30 baht/unit
4. Internet 646 baht/month
5. Cable Tv 300 baht/month